Sindinga9 online pooja shop
Sindinga9 online pooja shop
0
Thean kaai

Thean kaai

₹80.00
Thean kaai 30 grams
காலை உணவுக்கு 20 நிமிடங்கள் அதாவது வெற்று வயிற்றில் சாப்பிடவும்
தேன் காயை மென்று சாப்பிடுவது நல்ல பலனை தரும்.

இரத்த சர்க்கரை அளவு அதிகமாக இருந்தால் இரவு உணவுக்கு பின் சாப்பிடலாம்.
Choose Quantity
+ Add to Cart
Product Details
Specifications
Added to cart
- There was an error adding to cart. Please try again.
Quantity updated
- An error occurred. Please try again later.
Deleted from cart
- Can't delete this product from the cart at the moment. Please try again later.